ติดต่อเรา

Facebook Fan Page

ติดต่อ-สอบถาม-แสดงความคิดเห็นต่อเรา

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

ที่อยู่ : 262 หมู่ 19 บ้านเสริมสุข ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042-016034 โทรสาร : 042-016034

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 43020014@nongkhai2.go.th

แผนที่พิกัดโรงเรียน