ข้อมูลพื้นฐานตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่


รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1043660236

รหัส Smis 8 หลัก : 43020014

รหัส Obec 6 หลัก : 660236

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนาเพียงใหญ่

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Napiangyai

ที่อยู่ : หมู่ที่ 19 บ้านเสริมสุข

ตำบล : จุมพล

อำเภอ : โพนพิสัย

จังหวัด : หนองคาย

รหัสไปรษณีย์ : 43120

โทรศัพท์ : 042016034

โทรสาร : 042016034

ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442

อีเมล์ : 43020014@nongkhai2.go.th


เว็บไซต์ : https://www.npy.ac.th


Facebook : https://www.facebook.com/bannapiangyai


กลุ่มโรงเรียน : จุมพล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต. จุมพล

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 7 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กม.