ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2483 โดยขุนอภิบาล สุขประชา เป็นผู้ก่อตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินช่วยเหลือจากการประศึกษามีนายเสาร์ ไขแสงจันทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อาศัยศาลาวัดบ้านนาเพียงใหญ่ทำการเรียนการสอน 13 กันยายน พ.ศ. 2484 นายวิชัย กึ่งมาตย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2503 ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านนาเพียงใหญ่มาเรียนที่ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำ 4 หลัง มีสนามฟุตบอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามเด็กเล่น สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบ่อปลา 2 บ่อ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มีดังนี้คือ

พ.ศ. 2483 นายเสาร์ ไขแสงจันทร์ ครูใหญ่

พ.ศ. 2484 นายวิชัย กึ่งมาตย์ ครูใหญ่

พ.ศ. 2489 นายคีรี สิงหศิริ ครูใหญ่

พ.ศ. 2590 นายวิชัย กึ่งมาตย์ ครูใหญ่

พ.ศ. 2522 นายชัยพฤกษ์ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2549 นายอัมพร อิ่มนาง ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2557 นายวราธร บวรศักดิ์ ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2560 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน นายวีระ โพธิรุขา ผู้อำนวยการ